Contacts

Phone number :
+421 903 169 301
+421 948 915 272
Email: info@gwreality.com
Vydrany 585, Vydrany, Slovakia
MONDAY-FRIDAY 09:00 - 19:00

Company data

Global World Reality, s r. o.
Vydrany 585, Vydrany, Szlovákia

IČO: 55 404 481

Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 50932/T

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.