Kontakty

Telefónné číslo :
+421 903 169 301
+421 948 915 272
E-mail: info@gwreality.com
Vydrany 585, Vydrany, Slovensko
PONDELOK-PIATOK 09:00 - 19:00

Údaje o firme

Global World Reality, spol. s r. o.
Vydrany 585, Vydrany, 
Slovenská republika

IČO: 55 404 481

Zapísaná v: Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 50932/T

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.